Rreth Nesh

PËR NE

slide-2Kemi kënaqësinë të paraqesim në pika të shkurtra profilin dhe rezultatet e punës së ndërmarrjes sonë dhe t’i theksojmë faktet themelore, të cilat na rangojnë në majën e ndërtimtarisë kosovare.

“NARTEL” merret me veprimtarinë e ndërtimtarisë dhe atë duke filluar nga kryerja e punëve të vrazhda ndërtimore, punëve ndërtimore-zejtare, instalimeve te ujësjellësit e kanalizimit, instalimet e elektrikes e deri te punët finalizuese. Këtu mund të ceken edhe disa punë specifike siç janë punët e të gjitha llojeve të hidroizolimeve, termoizolimeve, fasadave të llojeve të ndryshme, etj.

Profili i ndërmarrjes

SUKSESI

Banner_Img4

Ndërmarrja u themelua në vitin 1985 në Zagreb (Kroaci) dhe që atëherë vepron në kontinuitet me përkushtim të madh, vendosmëri, menaxhment profesional dhe investim të vazhdueshëm në arritjen e njohurive të reja, këmbëngulje këto që u bën gjeneratorë të suksesit tonë.

PËRVOJA

Banner_Img2Kemi përvojë dhe bashkëpunim të shkëlqyeshëm me shumë ekspertë vendor dhe ndërkombëtar, që është një vlerë shumë e çmueshme e ndërmarrjes sonë. Ekspertët tonë janë të përgatitur mirë në realizimin e punës në objektet sfiduese pikërisht falë përvojës, standardeve të larta dhe teknologjisë moderne që kemi.

KLIENTËT

Banner_Img1Klientët tonë janë në rend të parë. Ata i trajtojmë si miq dhe u ndihmojmë që të zhvillohemi së bashku. Ju ofrojmë dhe zgjidhjet më bashkëkohore, që do të shërbejnë për arritjen e qëllimeve të tyre në mënyrë sa më të kënaqshme.

NE GARANTOJMË...

Banner_Img3Ndërmarrja jonë është certifikuar me ISO 9001:2000 nga organizata më prestigjioze në botë TÜV Cert nga Gjermania, prandaj ne garantojmë cilësi të klasit të parë në ekzekutimin e objekteve:

  • Administrative
  • Qendrave tregtare
  • Hoteliere
  • Industriale
  • Banimi etj.