Objekte Shkollore

Shkolla Sharban

Projektuar nga: NARTEL 

Shkolla Miradi

984

Shkollë Fillore: Miradi e ulët, Ndërtuar nga: NARTEL Viti i Ndërtimit: 2006 

Shkolla Malisheve

977

Shkollë profesionale: Malishevë Ndërtuar nga: NARTEL Viti i Ndërtimit: 2009 

CoC Shkolla Prizren

1605

Projektuar nga: NARTEL