Objekte Banimi

Kroi i bardhë

875

Ndërtuar nga NARTEL, viti i ndërtimit:2002 

Pejton

Ndërtuar nga NARTEL, Viti i ndërtimit: 2005 

Blloku B2

1088

Ndërtesa banimi dhe komerciale BLLOKU B2: Prishtinë, Projektimi dhe ndërtimi: NARTEL, Viti i Ndërtimit: 2008 

Blloku A1

1085

Ndërtesa banimi dhe komerciale BLLOKU A1: Prishtinë Projektimi dhe ndërtimi: NARTEL Viti i ndërtimit : 2008 

Blloku A21

1002

Ndërtesa banimi dhe komerciale BLLOKU A21: Prishtinë Projektimi dhe ndërtimi: NARTEL Viti i Ndërtimit: 2010