Objekte Afariste

Scan Color

967

Ndërtuar në vitin: 2006, 7000 Metra Katror 

Ber Com

973

Ndërtuar në vitin: 2006, 8000 Metra Katror 

Marketing Distribution

Projektuar nga: NARTEL